De criteria

Criteria
projectvoorstel

Iedereen met een goed idee kan meedoen aan de Waterweg Cultuurprijs 2021 en een voorstel indienen. Het moet voor de jury mogelijk zijn om zich een goed beeld te vormen van je idee, het voorstel, je doelstellingen en ambitie. Alle voorstellen die aan de jury worden voorgelegd moeten daarom de volgende punten bevatten:

  • Een inhoudelijke omschrijving en motivering van het idee en het gewenste resultaat (maximaal 400 woorden): wie ben je? Wat wil je doen? Waarom wil je dat doen? Hoe ga je dat doen? Wat wil je bereiken?
  • Een praktische omschrijving van het project (maximaal 400 woorden): waar wil je je project uitvoeren? Wanneer? En hoe lang duurt het? Wat heb je ervoor nodig? Met wie wil je graag samenwerken?
  • Beschrijf in maximaal 200 woorden de betekenis van jouw project voor de regio Waterweg Noord
  • Een beknopte begroting: wat kost het project? En waar haal je geld vandaan?
  • Stuur beeldmateriaal (foto’s, video’s of een weblink) dat het projectvoorstel inzichtelijk maakt. Deel je inspiratie!

Het voorstel beslaat maximaal 3 A4, exclusief beeldmateriaal, en wordt ingediend in pdf-formaat (maximaal 5 MB) via info@waterwegcultuurprijs.nl of het webformulier.

Uiteraard houdt de jury er rekening mee dat de voorstellen zich nog in de denkfase bevinden: een idee. Het is echter wel van belang dat voor de jury de intenties van de deelnemers helder en inzichtelijk zijn. Pas van de winnaars van de stimuleringsprijzen wordt gevraagd het voorstel te concretiseren tot een uitvoerbaar projectplan.

De Waterweg Cultuurprijs wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis en het Fonds Schiedam Vlaardingen.

Vragen?
Neem contact op:

Projectleider:
Josje Hattink
info@waterwegcultuurprijs.nl

Communcatie & PR:
Sanne Hoogeveen
communicatie@waterwegcultuurprijs.nl

Volg ons:

%d bloggers liken dit: