Leander Varekamp met ‘Zeelieden aan Het Scheur’

Leander Varekamp (documentair portret fotograaf) wil met het fotoproject “Zeelieden aan het Scheur” portretten maken van Zeelieden die woonachtig zijn rond de Waterweg en Zeelieden die (misschien wel wekelijks) over onze rivier goederen van en naar de Rotterdamse haven vervoeren. Het resultaat is een foto-exposite langs het Scheur en de Nieuwe Waterweg. De portretten worden geëxposeerd op Billboard (Trotters) en vergezeld van QR-code waarmee de verhalen van de Zeelieden online gelezen kunnen worden.

Is ‘Zeelieden aan Het Scheur’ jouw favoriete idee? Stem dan via www.waterwegcultuurprijs.nl/stem

%d bloggers liken dit: