Yvette Neuschwanger-Kars met ‘Schiedam tussen de regels door’

Yvette Neuschwanger-Kars wil de 9 wijken van de stad Schiedam aan elkaar verbinden met dichtregels. Ieder gedicht is tot stand gekomen samen met de bewoners van de wijk en geeft het karakter van de wijk weer. Dat leidt tot 9 verschillende gedichten, maar elk heeft dezelfde begin- en eind zin. Een aantal dichtregels komen op tegels te staan die terug te vinden zijn in de wijk. Zo krijgt het karaktiserende van de wijk zijn eigen plek in de wijk, maar kunnen de tegels nooit los worden gezien van het geheel. Dit kan resulteren tot bijvoorbeeld in een fietsroute door de wijken.

Is ‘Schiedam tussen de regels door’ jouw favoriete idee? Stem dan via www.waterwegcultuurprijs.nl/stem

%d bloggers liken dit: