Nieuwe privacyverklaring

Beste lezer,

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van de persoon, dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en dat ze niet aan derden mogen worden gegeven.

Stichting Waterweg Cultuurprijs heeft mogelijk persoonsgegevens van u opgeslagen. Het gaat om de volgende gegevens:

– Voornaam en Achternaam
– e-mailadres
– Alleen in het geval van deelname aan de Waterweg Cultuurprijs in het verleden: postadres en telefoonnummer.

Stichting Waterweg Cultuurprijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbulletins en/of uitnodigingen voor deelname aan de Waterweg Cultuurprijs en bijbehorende evenementen
– Correspondentie per post, e-mail of telefoon over deelname aan de Waterweg Cultuurprijs
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Stichting Waterweg Cultuurprijs verklaart dat deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor doeleinden die direct van toepassing zijn op de Waterweg Cultuurprijs. Stichting Waterweg Cultuurprijs verstrekt deze gegevens niet aan derden. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Wilt u uw persoonsgegevens laten verwijderen uit onze lijst, neem dan alstublieft contact op met onze projectleider Josje Hattink via info@waterwegcultuurprijs.nl, of schrijf u direct uit voor onze mailingslist.

Uiteraard hopen wij dat wij u mogen blijven informeren over de Waterweg Cultuurprijs!

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Waterweg Cultuurprijs,

Josje Hattink

(projectleider)

%d bloggers liken dit: