Vacature nieuwe bestuursleden

Vacature bestuursleden (2x)

November 2020

De Waterweg Cultuurprijs wil een stimulans zijn voor iedereen die met passie, plezier en bekwaamheid bijdraagt aan het culturele klimaat in de regio Waterweg Noord middels artistieke producties en culturele praktijken. De prijs wordt om het jaar uitgereikt en honoreert een idee, voorstel voor een kunst- of cultuurproject in de regio Waterweg Noord met een geldbedrag dat bijdraagt aan de realisatie. De Waterweg Cultuurprijs wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en het Fonds Schiedam Vlaardingen.

Algemeen 

Het bestuur heeft een goed netwerk in de drie gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis op het gebied van beleid en bestuur, kunst en cultuur, onderwijs en wijkontwikkeling. In het bestuur is voldoende bestuurlijke ervaring aanwezig. Bestuursleden zijn bereid om onbetaald, maar tegen veel plezier, 5 tot 8 vergaderingen per jaar bij te wonen en een deel van de uitvoerende taken die bij de bestuursfunctie horen op zich te nemen, naast de aangestelde professional. (De werkdruk is onregelmatig in de tweejarige cyclus van een editie; in het tweede jaar wordt de prijs uitgereikt). Het bestuur hanteert de Governance Code Cultuur. Dat betekent o.a. dat bestuurders onafhankelijk zijn en integer handelen. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. Nevenfuncties van bestuursleden zijn openbaar. Het bestuur voert een zorgvuldig personeelsbeleid voor zijn enige betaalde kracht.

Voor meer informatie kunt  u contact opnemen met bestuursvoorzitter Pia van Oord. Zij is te bereiken via piavow@entreeadvies.nl of op 06 54 65 56 67.

Het bestuur zoekt:
algemeen bestuurslid (2x)
  • In Maassluis of Schiedam woont, werkt of daar een goed netwerk heeft in het lokale culturele veld (breed opgevat qua disciplines en praktijk)
  • Bestuurlijke ervaring is geen must
  • Jong en open minded genoeg is om jonge makers of nog niet gevestigde kunstenaars te kennen/ontmoeten (of op z’n minst daar ingangen heeft) 
%d bloggers liken dit: