||
VOOR UW UITZONDERLIJKE PRESTATIE OP HET GEBIED VAN KUNST & CULTUUR IN DE WATERWEG REGIO

Spelregels Stimuleringsprijs

Indienen idee

Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe editie Waterweg Cultuurprijs 2019. Houd de website in de gaten voor nieuwe informatie over het indienen van een voorstel!


Voorstellen kunnen per mail (info@waterwegcultuurprijs.nl) of via de website worden ingediend. Iedereen met een idee voor een kunst- of cultuurproject kan meedoen en een voorstel indienen. Het voorstel dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • realisatie van het voorstel vindt plaats in de regio waterweg noord 
  • het voorstel is kunst of cultuur gerelateerd (alle disciplines welkom)
  • realisatie vindt plaats binnen een jaar na het winnen van de prijs
  • uitdagen tot samenwerking
  • het culturele klimaat in de regio waterweg noord bevorderen: de regio waterweg noord ervaarbaar maken als een culturele entiteit, een gebied met een cultureel karakter 

Criteria voorstel 
Het moet voor de jury mogelijk zijn zich een goed beeld te vormen van het idee, het voorstel, het bereik en de ambitie. Alle plannen die aan de jury worden voorgelegd dienen de volgende punten te bevatten:

  • Een inhoudelijke omschrijving en motivering van het idee en het gewenste resultaat. Denk ook aan praktische informatie (voor zover mogelijk); omschrijving van de aanvrager, de duur van het project, een gewenste locatie, gewenst publiek etc.
  • Een argumentatie van de betekenis van het idee voor het culturele klimaat in de regio Waterweg Noord
  • Een beschrijving van te verwachten samenwerkingspartners (zowel inhoudelijk als financieel) 
  • Een voorstel voor een begroting en dekkingsplan. 

Houdt er ook rekening mee dat de Stichting Waterweg Cultuurprijs het belangrijk vindt dat het geldbedrag dat aan deze prijs verbonden is, niet de enige financiële bron is bij de realisatie. 

Uiteraard houdt de jury er rekening mee dat de voorstellen zich nog in de denkfase bevinden: een idee. Het is echter wel van belang dat voor de jury de intenties helder en inzichtelijk zijn. Pas van de genomineerden wordt gevraagd het voorstel te concretiseren; de samenwerkingspartners te committeren aan het plan e.d.

U kunt een voorstel in een word document of als pdf per email verzenden aan het bestuur van de Stichting Waterweg Cultuurprijs, via info@waterwegcultuurprijs.nl of via dit formulier. Mocht u bij uw voorstel documentatie willen toevoegen, of andere bijlagen, neem dan via hetzelfde mailadres contact op.

Mogelijkheid van feedback 
Er is één moment waarop u uw voorstel in concept aan het bestuur kunt voorleggen en feedback kunt ontvangen van het bestuur (dus niet de jury!) om uw plan te verbeteren. 

(datum moet nog worden vastgesteld)

Voorleggen kan alleen digitaal via: info@waterwegcultuurprijs.nl

U krijgt binnen uiterlijk twee weken een reactie. Het aanvragen van feedback is niet verplicht. 

Genomineerden 
Uit alle binnengekomen voorstellen nomineert een onafhankelijke jury drie voorstellen. Elke genomineerde ontvangt 3000 euro en krijgt in een werkperiode van enkele maanden de tijd het voorstel door te ontwikkelen, om in aanmerking te komen voor de prijs van € 15.000,--.

De genomineerden worden bekendgemaakt op: (datum en locatie voor 2019 moeten nog worden vastgesteld)

Genomineerden kunnen, indien gewenst en in overleg, worden gekoppeld aan een externe deskundige die de het voorstel naar een hoger niveau kan helpen door het geven van advies, een beroep doen op het eigen netwerk en het delen van kennis. Het bestuur van de Waterweg Cultuurprijs zoekt in overleg met de genomineerden naar geschikte ambassadeurs, passend bij de voorstellen. 


De winnaar 
Een jury beoordeelt vervolgens de 3 uitgewerkte voorstellen en kiest de uiteindelijke winnaar. Bekendmaking van de winnaar gebeurt op feestelijke wijze, (datum en locatie voor 2019 moeten nog worden vastgesteld)

De prijs bedraagt 15.000 euro en is strikt bedoeld als bijdrage om het plan te realiseren.


Vragen? 
Heeft u na al deze informatie nog vragen over deze prijs, over het schrijven of over het indienen van een voorstel, mail dan naar Josje Hattink viainfo@waterwegcultuurprijs.nl.