VOOR UW UITZONDERLIJKE PRESTATIE OP HET GEBIED VAN KUNST & CULTUUR IN DE WATERWEG REGIO

Spelregels Waterweg Cultuurprijs 2021

Het bestuur van de Stichting Waterweg Cultuurprijs roept cultuurmakers op tot deelname aan de Waterweg Cultuurprijs 2021. Iedereen met een idee voor een kunst- of cultuurproject kan meedoen en een voorstel indienen. Het voorstel dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • De realisatie van het voorstel vindt plaats in de regio Waterweg Noord 
  • Het voorstel is kunst of cultuur gerelateerd (alle disciplines zijn welkom)
  • De realisatie vindt plaats binnen één jaar na het winnen van de prijs
  • Het voorstel moet uitdagen tot samenwerking
  • Het voorstel moet het culturele klimaat in de regio Waterweg Noord bevorderen: de regio Waterweg Noord ervaarbaar maken als een culturele entiteit, een gebied met een cultureel karakter   

Criteria voorstel 
Het moet voor de jury mogelijk zijn zich een goed beeld te vormen van het idee, het voorstel, het bereik en de ambitie. Alle plannen die aan de jury worden voorgelegd dienen de volgende punten te bevatten:

  • Een inhoudelijke omschrijving en motivering van het idee en het gewenste resultaat. Denk ook aan praktische informatie (voor zover mogelijk); omschrijving van de aanvrager, de duur van het project, een gewenste locatie, gewenst publiek etc.
  • Een argumentatie van de betekenis van het idee voor het culturele klimaat in de regio Waterweg Noord
  • Een beschrijving van te verwachten samenwerkingspartners (zowel inhoudelijk als financieel) 
  • Een voorstel voor een begroting en dekkingsplan. 

Houdt er ook rekening mee dat de Stichting Waterweg Cultuurprijs het belangrijk vindt dat het geldbedrag dat aan deze prijs verbonden is, niet de enige financiële bron is bij de realisatie. 

Uiteraard houdt de jury er rekening mee dat de voorstellen zich nog in de denkfase bevinden: een idee. Het is echter wel van belang dat voor de jury de intenties helder en inzichtelijk zijn. Pas van de genomineerden wordt gevraagd het voorstel te concretiseren; de samenwerkingspartners te committeren aan het plan e.d.

Je kunt een voorstel in een word document of als pdf per email verzenden aan het bestuur van de Stichting Waterweg Cultuurprijs, via info@waterwegcultuurprijs.nl of via dit formulier. Mocht u bij uw voorstel documentatie willen toevoegen, of andere bijlagen, neem dan via hetzelfde mailadres contact op.

Feedback en advies
Heb je behoefte aan ondersteuning tijdens het schrijven van je voorstel? Dat kan: je kunt deelnemen aan een van de workshops van ‘de Ideeënfabriek’ en je kunt je idee/voorstel voorleggen aan het bestuur voor een ‘pre-advies’.

Voorleggen aan het bestuur kan alleen digitaal via info@waterwegcultuurprijs.nl .

Je krijgt uiterlijk binnen één week een reactie. Het aanvragen van een pre-advies is niet verplicht. 

Deadline
De deadline voor het insturen van een idee/voorstel is 28 maart 2021.

Genomineerden 
Uit alle binnengekomen voorstellen nomineert een onafhankelijke vakjury drie voorstellen. Elke genomineerde ontvangt 3.000 euro en krijgt in een werkperiode van enkele maanden de tijd om het genomineerde idee uit te werken tot een uitvoerbaar projectplan, om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs van € 15.000,--.

De bekendmaking van de genomineerden zal plaatsvinden in april 2021. Specifieke datum, locatie en tijdstip worden spoedig aangekondigd!

Genomineerden kunnen, indien gewenst en in overleg, worden gekoppeld aan een externe deskundige die de het voorstel naar een hoger niveau kan helpen door het geven van advies, een beroep doen op het eigen netwerk en het delen van kennis. Het bestuur van de Waterweg Cultuurprijs zoekt in overleg met de genomineerden naar geschikte coaches, passend bij de voorstellen. 

De winnaar 
De drie uitgewerkte ideeën worden na afloop van de werkperiode door de jury beoordeeld en er wordt één winnaar gekozen. De winnaar ontvangt € 15.000, --. Dit bedrag is strikt bedoeld als bijdrage in de realisatie van het idee. De bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden in september 2021.

De prijs bedraagt 15.000 euro en is strikt bedoeld als bijdrage om het plan te realiseren.

Let op: De prijs wordt mede gefinancierd door het Fonds Schiedam Vlaardingen. De winnaar van de prijs komt daarom niet in aanmerking voor een aanvullende subsidie van het Fonds.

Vragen? 
Heeft u na al deze informatie nog vragen over deze prijs, over het schrijven of over het indienen van een voorstel, mail dan naar projectleider Josje Hattink via info@waterwegcultuurprijs.nl.