||
VOOR UW UITZONDERLIJKE PRESTATIE OP HET GEBIED VAN KUNST & CULTUUR IN DE WATERWEG REGIO

Stimuleringsprijs

Er leven ontzettend veel plannen en ideeën voor cultuur in de regio Waterweg Noord. Vernieuwende en experimentele ideeën willen we met de stimuleringsprijs voorbij het stadium van het ‘bedenken’ brengen.

In juni 2014 is de eerste Waterweg Stimuleringsprijs uitgereikt aan Bas Booister, voor zijn voorstel 'De Strijd van Maassluis'. Eind 2015 reikten we de tweede Waterweg Stimuleringsprijs uit aan Jeroen Dijkstra en Gaby Vinig voor hun project 'Food Art Festival Verborgen Stegen' (destijds getiteld Foodfestival Verborgen Stegen aan de Maas).
Iedereen kan zijn plan, projectvoorstel of idee voorleggen aan een jury. De deadline hiervoor is 31 maart 2017. Uit alle voorstellen nomineert de jury 3 plannen die financieel ondersteund worden met een bijdrage van 3.000 euro om het plan verder te ontwikkelen.

Voorstellen moeten in alle gevallen voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Realisatie van het voorstel vindt plaats in de regio Waterweg Noord 
  • Het voorstel is kunst of cultuur gerelateerd (alle disciplines welkom)
  • Realisatie vindt plaats in 2018 (of start in de tweede helft van 2017)
  • Uitdagen tot samenwerking
  • Het culturele klimaat in de regio Waterweg Noord bevorderen: de regio Waterweg Noord ervaarbaar maken als een culturele entiteit, een gebied met een cultureel karakter   

In september 2017 zal vervolgens uit de 3 nominaties door de jury de winnaar worden gekozen die de Waterweg Cultuurprijs in ontvangst mag nemen.

De prijs bedraagt 15.000 euro en is strikt bedoeld als bijdrage om het plan te realiseren.