VOOR UW UITZONDERLIJKE PRESTATIE OP HET GEBIED VAN KUNST & CULTUUR IN DE WATERWEG REGIO

De Waterweg Cultuurprijs, een stimuleringsprijs

De Waterweg Cultuurprijs is een stimuleringsprijs. Er leven ontzettend veel plannen en ideeën voor cultuur in de regio Waterweg Noord. Vernieuwende en experimentele ideeën willen we met de stimuleringsprijs voorbij het stadium van het ‘bedenken’ brengen.

Winnaars van de stimuleringsprijs tot nu toe waren:

  • 2014: Bas Booister met 'De Strijd van Maassluis'.
  • 2015: Jeroen Dijkstra en Gaby Vinig met 'Food Art Festival Verborgen Stegen' (destijds getiteld Foodfestival Verborgen Stegen aan de Maas).
  • 2017: Paco Dalmau met 'White Wall Project'.

In 2019 wordt voor de vierde keer de stimuleringsprijs van de Waterweg Cultuurprijs uitgereikt. De prijs, 15.000 euro plus een kunstwerk, gaat naar dat idee voor een cultureel project in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen dat op vernieuwende wijze kunst en cultuur met de regio verbindt.

De Waterweg Cultuurprijs 2019 staat in het teken van taal in de breedste zin van het woord. Deze editie wil het bestuur van de Stichting Waterweg Cultuurprijs vooral projecten stimuleren waarin taal het verschil maakt. Taal als drager van cultuur, taal in zijn pure vorm maar ook als inspiratie voor en toegepast in andere disciplines. 

Dat kan op alle mogelijke manieren: met zang, met hiphop, gedichten, spoken word, preken en publicaties, literatuur, toneel en theater, performance, dans, rap, liedteksten en muziek, graffiti en street art en alle andere denkbare culturele uitingen! Uiteraard zijn ideeën voor projecten in andere disciplines ook van harte welkom voor deelname aan de Waterweg Cultuurprijs 2019.

Misschien loopt u al langer rond met een idee voor een speciaal project? Of heeft u zin om iets nieuws te beginnen? Dan is dit uw kans om dat mogelijk te maken. Iedereen kan een plan, projectvoorstel of idee voorleggen aan de jury. Uit alle voorstellen nomineert een onafhankelijke vakjury 3 plannen die financieel ondersteund worden met een bijdrage van 3.000 euro om het plan verder te ontwikkelen. Aanvullend wordt de mogelijkheid tot een coachingstraject geboden: in overleg met de genomineerde wordt een coach aangesteld die ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van het idee tot een uitvoerbaar projectplan.

De prijs bedraagt 15.000 euro en is strikt bedoeld als bijdrage om het plan te realiseren.

N.B.: het bestuur van de Stichting Waterweg Cultuurprijs wil individuele kunstenaars en cultuurmakers erop attenderen dat deelname voor hen een unieke kans is. De meeste subsidieverstrekkers financieren alleen projecten van geregistreerde organisaties of stichtingen. Voor deelname aan de Waterweg Cultuurprijs 2019 is dit geen vereiste: iedereen met een goed idee voor een cultureel project kan mee doen om kans te maken op de hoofdprijs van 15.000 en de realisatie van het projectplan!